javadfk_body_language

حرکات نادرست در هنگام مذاکره با مشتری

1- نگاه کردن به هر جهت غیر از جهتی که مشتری حضور دارد.
2- مشت کردن انگشتان
3- دست به سینه نشستن
4- انداختن پا روی پا
5- خواراندن گردن و یقه و لمس کردن بیش از اندازه گوش وبینی و جاهای دیگر بدن
6- گرفتن انگشتان جلوی دهان
7- شل دست دادن
8- دست دادن طولانی
9- نگه داشتن دست مشتری به زور پس از دست دادن
10- لمس بدن مشتری در هنگام صحبت کردن
11- تکان دادن انگشت سبابه هنگام صحبت کردن
12- بازی با خودکار ،کامپوتر ،لپ تاپ یا یا هر وسیله دیگر
13- عدم تماس چشمی (با توجه به فرهنگ اسلامی در ایران در بکار بردن این نکته در برخورد با خانمها دقت کنید)
14- ورود به حریم شخصی مشتری (حداقل فاصله را با شخص مخاطب حفظ نکردن)
15- تکیه دادن به صندلی همانند پادشاهان
16- تکان دادن پشت سرهم پا
17- پوشیدن لباس نامناسب و نامرتب
18- همرا داشتن کیف پر از وسایل به اندازه غیر عادی
19- عدم بخاطر آوردن اسم طرف مقابل
20- عدم همراه داشتن کارت ویزیت
21- نشستن قبل ازاین که به شما صندلی شما را نشان بدهند و به شما برای نشستن تعارف کنند.

اکبری

نظر شما چیست

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.