javadfk_php_composer

چطور از پکیج های پی اچ پی بدون کامپوزر استفاده کنم؟

How do I install Composer PHP packages without Composer? Download and install XAMPP locally: https://www.apachefriends.org/index.html Download and install composer locally: https://getcomposer.org/download/ Open command prompt, navigate to say c:\temp and and simply type the composer dependancy, for example: composer require phpoffice/phpspreadsheet:1.22.0 –ignore-platform-reqs Copy the files from your c:\temp folder to your web host using an FTP program Add this to the top of … ادامه مطالعه

javadfk_pygmalion

پیگمالیون؛ راهی رایگان و اثربخش برای افزایش سود و راندمان

پیگمالیون چیست؟ این یک افسانه یونانی است:پیگمالیون، مجسمه سازی از قبرس بود و مخالف سرسخت زنان؛ او با خود عهد کرده بود که سمت هیچ زنی نرود. پیگمالیون یک بار مجسمه ای از پیکر یک زن را تراشید. مجسمه چنان زیبا از آب درآمد که تا آن زمان هیچ زن زنده و هیچ مجسمه ای … ادامه مطالعه

javadfk_body_language_power_poses

ده روش استفاده از زبان بدن برای بهبود ارتباط

آیا تا به حال متوجه‌ی رابطه‌ی بین زبان بدن و مهارت برقراری ارتباط شده‌اید؟ چرا افراد احساساتی اشخاص بیشتری را به خود جذب می‌کنند و مشکلات ارتباطی کمتری نسبت به افراد خشک و منزوی دارند؟ قصد ما در این مقاله آشکار کردن اسرار مهارت‌های استفاده از زبان بدن به منظور بهبود سازی توانایی برقرار کردن … ادامه مطالعه

javadfk_rich_poor

شش درس بزرگ در مورد ثروت که پدرت هیچ‌وقت یادت نداد!

درس اول | افراد معمولی از تلویزیون الگو میگیرند، افراد ثروتمند از کتاب درخانه افراد معمولی همیشه تلویزیون روشن است. پس آنها شبانه روز تحت تاثیر چیزهایی هستند که تلویزیون به صورت تنظیم شده به آنها میخوراند. اخبار، فیلم و بحث های گوناگون مانند آینه هایی برای افراد معمولی است که از خدای تلویزیون بیرون … ادامه مطالعه