javadfk_brand

برند و این حرف ها…

برند، بزرگترین دروغ تجاریست که افراد باهوش برای خالی کردن جیب افراد ثروتمند آن‌ را ابداع کردند اما فقط افراد فقیر آن را باور دارند!

نظر شما چیست

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.