javadfk_brand

برند و این حرف ها…

برند، بزرگترین دروغ تجاریست که افراد باهوش برای خالی کردن جیب افراد ثروتمند آن‌ را ابداع کردند اما فقط افراد فقیر آن را باور دارند!

javadfk_wealth

پنج مهارت ثروت ساز

۱. روش استدلال منطقیروی این مسئله توافق هست که بچه با ورود به مدرسه باید یاد بگیره با جیغ و گریه نمی‌تونه به اهدافش برسه، چون دنیای واقعی اینجوری کار نمی‌کنه. اما راهکار مدرسه فعلی برای ترک دادن کودکی که به جیغ و گریه معتاده، چیزی بدتر از خود اون اعتیاده: حرف زور! در حالی … ادامه مطالعه